Het coachtraject

Het kennismakingsgesprek

Het coachtraject begint altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek kun je al je vragen stellen die je hebt over de coaching. Verder doen we een eerste verkenning van jouw coachvraag en zal ik het een en ander uitleggen over mijn werkwijze. Er is ruimte om de verwachtingen over en weer te bespreken en er is aandacht voor praktische zaken. Wellicht kan er al een inschatting gemaakt worden van het benodigde aantal sessies. 

Het kennismakingsgesprek is vooral ook belangrijk om te kijken of er een wederzijdse klik is. Een goede klik is belangrijk om met vertrouwen met elkaar aan de slag te kunnen. Voor mij als coach helpt het kennismakingsgesprek om in te schatten of ik de expertise in huis heb om jou verder te helpen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan ik je indien gewenst doorverwijzen naar passende hulp. 

Aan het eind van het kennisgesprek maken we de keuze om al dan niet het coachtraject in te gaan. Als we besluiten om met elkaar in zee te gaan, maken we een afspraak voor een eerste gesprek.

Over-coachpraktijk-sense

De eerste coachsessie

Het eerste gesprek is een soort intakegesprek waarin we jouw coachvraag verder uitdiepen en doelen vaststellen waar je aan wilt werken in de coaching. We bouwen hierbij voort op het kennismakingsgesprek. Soms maak ik gebruik van vragenlijsten om bijvoorbeeld bepaalde klachten in beeld te brengen.

Aan het eind van het eerste gesprek heb je helder waar je in dit coachtraject mee aan de slag gaat. Vaak geef ik je ook een opdracht mee voor thuis, dan wel in de vorm van een oefening of een reflectieverslag. Zo blijf je ook in de periode tussen de gesprekken in actief bezig met jouw coachvraag.

De vervolgsessies

Het aantal sessies dat het coachtraject heeft kan sterk variëren al naar gelang jouw coachvraag. Vaak bestaat een coachtraject uit zo’n 5 tot 8 sessies. Als je jouw doel al sneller bereikt, kunnen het ook minder sessies zijn. Bij burn-out coaching, kunnen er meer sessies nodig zijn. Het aantal sessies wordt altijd door ons samen ingeschat, waarbij jij aan het stuur zit en tussentijds kan bijsturen mocht er meer of minder nodig zijn.

In elke sessie kijken we naar wat er op dat moment bij jou speelt in relatie tot jouw coachvraag. We kijken naar wat er goed gaat en waar jouw aandachtspunten liggen. We voeren gesprekken, doen oefeningen en komen terug op hoe het jou in de afgelopen periode is vergaan. We hebben het over jouw gevoelens, gedachten en gedrag(spatronen) en hoe deze van invloed zijn op jouw coachvraag.

Ik bied een luisterend oor zonder oordeel, houd je waar nodig een spiegel voor en stel verdiepende vragen. Zo komt er ruimte voor een nieuw perspectief en beweging in de richting van jouw doel. Aan het eind van elke sessie kijken we vooruit naar de komende periode en maken we een nieuwe afspraak. Ook besteden we even aandacht aan hoe je de sessie hebt ervaren en mag je mij altijd feedback geven als ik nog beter bij je aan kan sluiten.

De laatste coachsessie

In de laatste coachsessie sluiten we het coachtraject zorgvuldig af. We evalueren het coachtraject en kijken samen naar wat het jou heeft opgeleverd. We blikken terug op het geleerde en bespreken hoe je jouw talenten en hulpbronnen kan inzetten op moeilijke momenten in de toekomst.

Ook het verloop van het coachproces wordt geëvalueerd. Aan het einde van dit gesprek nemen we afscheid van elkaar en ben je er klaar voor om zelfstandig jouw ingeslagen weg te vervolgen.